Při zpracování osobních údajů pro účely našich průzkumů zachováváme soukromí uživatelů internetu a postupujeme v souladu s místními i evropskými závaznými právními předpisy. Účelem této stránky je dát uživatelům internetu možnost uplatňovat jejich práva a ovlivňovat rozsah a způsob využití jejich osobních údajů při našich průzkumech.

Naše servery zaznamenávají informace o vašich přístupech na stránky, které jsou součástí našich průzkumů. Tyto přístupy identifikujeme pomocí jedinečných identifikátorů spojených s vaším zařízením nebo prohlížečem. Abyste mohli uplatnit svá práva prostřednictvím této stránky, otevřete ji v prohlížeči, který běžně používáte při surfování po internetu (např. FireFox, Chrome, Internet Explorer).

Údaje shromážděné na této stránce svěřujete společnosti Gemius S.A. se sídlem ve Varšavě. Tyto údaje budeme zpracovávat výhradně pro účely uplatňování vašich práv a nebudou nijak spojeny s údaji o vašich přístupech shromažďovaných pro jiné účely. Vaše e-mailová adresa může být poskytnuta také subjektům, které jsou součástí skupiny Gemius, aby bylo možné vás v případě potřeby kontaktovat. Údaje budou uchovány po dobu nutnou k uplatnění vašich práv a ochraně práv společnosti Gemius (např. jako dokumentace dokládající, že jsme vaše práva uplatnili). Máte plné právo získat ke svým údajům přístup a provést příslušné opravy. Také máte právo podat stížnost u vedoucího oddělení ochrany osobních údajů.

Kliknutím na banner zvětšíte formulář a můžete odeslat žádost o podniknutí kroků souvisejících s využitím vašich údajů.

K uplatnění některých vašich práv bude nezbytné, abyste poskytli svou e-mailovou adresu, a pokud ji poskytnout odmítnete, nebude možné, abychom vaší žádosti vyhověli. V případě některých práv je poskytnutí e-mailové adresy nepovinné, ale pokud nám ji nedáte k dispozici, nebudeme vám moci poslat potvrzení o uplatnění vašich práv.