Przetwarzając dane na potrzeby naszych badań, szanujemy prywatność użytkowników internetu i działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz prawa UE. Celem tej witryny jest umożliwienie użytkownikom internetu skorzystania z przysługujących im praw oraz kontroli nad wykorzystaniem ich danych w naszych badaniach.

Nasze serwery zapisują informacje o Twoim ruchu na stronach internetowych, które są objęte naszymi badaniami. Ten ruch identyfikujemy za pomocą unikatowych identyfikatorów powiązanych z Twoim urządzeniem lub przeglądarką. Aby skorzystać za pomocą tej witryny z przysługujących Ci praw, otwórz ją w przeglądarce, której używasz korzystając z internetu (np. FireFox, Chrome, Internet Explorer).

Kliknij w baner, aby rozwinąć formularz i wysłać do nas prośbę o podjęcie działań w związku z wykorzystaniem Twoich danych.

Dane osobowe zbierane na tej stronie powierzasz Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie. Będą one przez nas przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji Twoich praw i nie będą łączone z danymi o Twoim ruchu w innych celach. Abyśmy mogli się z Tobą skontaktować, Twój adres e-mail może być przekazany również do podmiotów grupy kapitałowej Gemius. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji Twoich praw i ochrony praw Gemius (np. dla udokumentowania, że wykonaliśmy Twoje prawa). Masz pełne prawo do wglądu we własne dane oraz do nanoszenia stosownych poprawek. Przysługuje Ci także prawo do skierowania skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

Dla wykonania niektórych z praw konieczne będzie podanie przez Ciebie adresu e-mail, a odmowa podania go uniemożliwi nam wykonanie Twojej prośby. W przypadku niektórych praw podanie adresu e-mail jest dobrowolne, jednak jeśli go nie podasz, nie otrzymasz na adres e-mail informacji zwrotnej o wykonaniu Twoich praw.