Sprzeciw wobec profilowania dla celów reklamowych

Wyrażam sprzeciw wobec profilowania do celów reklamowych (marketingu bezpośredniego).

W celu zrealizowania Twojego prawa otrzymasz identyfikator cookie opt-out, dzięki któremu od tej chwili będziemy wiedzieć, że wyrażasz sprzeciw wobec profilowania dla celów reklamowych.

Prosimy, abyś od tej pory nie usuwał plików cookie naszej firmy zapisywanych przez Twoją przeglądarkę, ponieważ w nich zapisana jest informacja o Twoim sprzeciwie. Usunięcie plików cookie spowoduje usunięcie informacji o sprzeciwie i będzie wymagało ponownego skontaktowania się z nami w celu nadania cookie opt-out.

Ponadto, zwracamy uwagę, że Twój sprzeciw jest ważny tylko w przeglądarce, za pomocą której złożyłeś niniejsze oświadczenie. Jeśli korzystasz z kilku przeglądarek, to powinieneś powtórzyć tę procedurę dla każdej z nich.

captcha