Wycofanie zgody na badania Gemius

Wycofuję zgodę na prowadzenie jakichkolwiek badań przez Gemius.

W celu zrealizowania Twojego prawa otrzymasz identyfikator cookie opt-out, dzięki któremu od tej chwili będziemy wiedzieć, że nie wyrażasz zgody na prowadzenie przez nas badań z wykorzystaniem Twoich danych.

Prosimy, abyś od tej pory nie usuwał plików cookie naszej firmy zapisywanych przez Twoją przeglądarkę, ponieważ w nich zapisana jest informacja o cofnięciu przez Ciebie zgody. Usunięcie plików cookie spowoduje usunięcie informacji o cofnięciu zgody i będzie wymagało ponownego skontaktowania się z nami w celu nadania cookie opt-out.

Ponadto, zwracamy uwagę, że Twoje odwołanie zgody jest ważne tylko w przeglądarce, za pomocą której złożyłeś niniejsze oświadczenie. Jeśli korzystasz z kilku przeglądarek, to powinieneś powtórzyć tę procedurę dla każdej z nich.

captcha