Zrušení souhlasu s účastí na jakémkoli výzkumu společnosti Gemius

Chci zrušit svůj souhlas s účastí na jakémkoli výzkumu společnosti Gemius.

Abyste mohli uplatnit vaše právo, obdržíte ID odhlášení cookie, které vám umožní vědět, že nedáváte souhlas se zahrnutím údajů do našich výzkumů.

Prosím, neodstraňujte soubory cookie naší společnosti uložené v prohlížeči, jejich odstranění bude mít za následek také odstranění informace o vašem nesouhlasu k poskytování osobních údajů. V takovém případě je nutné nás opět kontaktovat, abychom Vám poskytli novou odhlašovací cookie.

Věnujte pozornost skutečnosti, že zrušení vašeho souhlasu je platné pouze v prohlížeči, u kterého jste toto prohlášení uskutečnili. Používáte-li několik prohlížečů, postup opakujte u každého z nich.

captcha